سیستم مانیتورینگ

سیستم مانیتورینگ System monitor

FL-202F08R

FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5

SENSOR FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5 سنسور مدل WL-142K05L-FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین…

FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5 ادامه مطلب »

FL-202F08R

FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5

SENSOR FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5 سنسور مدل FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5  ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین

FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5 ادامه مطلب »

WL-142K05L

WL-142K05L-U200402

SENSOR WL-142K05L-U200402 سنسور مدل WL-142K05L-U200402 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین سایر

WL-142K05L-U200402 ادامه مطلب »

WL-142K05L

WL-142K05L-U100202

SENSOR WL-142K05L-U100202 سنسور مدل WL-142K05L-U100202 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین

WL-142K05L-U100202 ادامه مطلب »

nfk-oft

U-5133A

UV Amplifier U-5133A تقویت کننده سیگنال سنسور شعله مدل UV Amplifier U-5133A ساخت شرکت NFK-OFT قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام

U-5133A ادامه مطلب »

shinkawa

VM-5Y2-0211

Relay Module Unit VM-5Y2-0211 یونیت ماژول رله مدل VM-5Y2-0211 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش

VM-5Y2-0211 ادامه مطلب »

VM-5Z3

VM-5Z3

Power Supply Unit VM-5Z3 یونیت منبع تغذیه مدل VM-5Z3 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش

VM-5Z3 ادامه مطلب »

202F Proximity Probe

FL-202F08A-U2-00-15-10

Proximity Probe FL-202F08A-U2-00-15-10 پراب مدل FL-202F08A-U2-00-15-10 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی

FL-202F08A-U2-00-15-10 ادامه مطلب »

Extension Cable

FW-202FA-40

Extension Cable FW-202FA-40 کابل سنسور مدل  FW-202FA-40 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و

FW-202FA-40 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالا بروید