محصولات

محصولات تامین شده و قابل تامین توسط سنسور شاپ شامل انواع سنسورهای صنعتی، کابل ها و درایورها

سیستم های مانیتورینگ و ابزاردقیق و قطعات یدکی مرتبط با سیستم های کنترل و ابزاردقیق

سنسورهای ساخت ژاپن

قطعات ابزاردقیق ساخت ژاپن

قطعات ابزاردقیق ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

FL-202F08R

FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5

SENSOR FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5 سنسور مدل WL-142K05L-FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین…

FL-452F11A-U1-02-12-10/EX5 ادامه مطلب »

FL-202F08R

FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5

SENSOR FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5 سنسور مدل FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5  ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین

FL-202F08R-U2-02-12-10/EX5 ادامه مطلب »

WL-142K05L

WL-142K05L-U200402

SENSOR WL-142K05L-U200402 سنسور مدل WL-142K05L-U200402 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین سایر

WL-142K05L-U200402 ادامه مطلب »

WL-142K05L

WL-142K05L-U100202

SENSOR WL-142K05L-U100202 سنسور مدل WL-142K05L-U100202 ساخت شرکت SHINKAWA قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین

WL-142K05L-U100202 ادامه مطلب »

nfk-oft

U-5133A

UV Amplifier U-5133A تقویت کننده سیگنال سنسور شعله مدل UV Amplifier U-5133A ساخت شرکت NFK-OFT قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام

U-5133A ادامه مطلب »

EPH22-S

EPH22-S

Flame Detector EPH22-S آشکارساز شعله مدل EPH22-S ساخت شرکت NFK-OFT قابل استفاده در سیستمهای مانیتورینگ مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و

EPH22-S ادامه مطلب »

ARR-F5-S1

ARR-F5-S1

Flame Detector Relay ARR-F5-S1 رله آشکارساز شعله مدل ARR-F5-S1 ساخت شرکت SHIN-NIPPON KEISETSU قابل استفاده در سیستمهای مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش

ARR-F5-S1 ادامه مطلب »

Transformer RP-612N

RP-612N

Transformer RP-612N ترانسفورمر مدل RP-612N ساخت شرکت Risho Kogyo قابل استفاده در سیستمهای مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی تامین

RP-612N ادامه مطلب »

deuterium-lamp

L6311-50 L2D2

Deuterium Lamp L6311-50 L2D2 لامپ دوتریوم مدل  L6311-50 L2D2 ساخت شرکت HAMAMATSU قابل استفاده در سیستمهای مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش

L6311-50 L2D2 ادامه مطلب »

R2868

R2868

Flame detector R2868 سنسور شعله مدل R2868 ساخت شرکت HAMAMATSU قابل استفاده در سیستمهای مرتبط در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. این محصول ساخت کشور ژاپن است. درخواست خرید خود را به واحد بازرگانی ارسال کنید. در اسرع وقت شرایط تامین و فروش حضورتان اعلام می گردد. بخش فروش و بازرگانی

R2868 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالا بروید